Info

Acte necesare vânzării unui imobil

  • Acte de identitate ale părților (și certificate de căsătorie, dacă este cazul);
  • Act de proprietate al vânzătorului  (Contract vânzare-cumpărare, Titlu de proprietate, Contract de Schimb, Donație, Hotărâre Judecătorească, Act de Adjudecare,  etc.);
  • Încheiere de intabulare;
  • Schiță cadastrală – întocmită de un inginer cadastrist și avizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;
  • Certificat energetic;
  • Certificat de atestare fiscală – Direcția de Taxe și Impozite Locale Iași;
  • Adeverință de la Asociația de Proprietari, care să ateste plata datoriilor și penalizărilor (în care se menționează furnizorii Salubris, Dalkia sau E-ON gaze naturale, dacă este cazul) – necesită a fi semnată de către Președintele Asociației și Administratorul acesteia;
  • Adeverința de la Salubris (dacă furnizorul nu este inclus în Asociația de Proprietari);
  • Ultima factură și chitanță de la E-ON energie electrică și E-ON gaze naturale.
.
Top